• head_banner_01

Herinled hakda

Herinled hakda

EACHINLED, 2006-njy ýylda döredilen, ses wizual önümleri, uly ekran we mahabat metbugaty önümleri we hyzmatlary üçin dünýäde öňdebaryjy we abraýly üpjünçi bolmagy maksat edinýär.EACHINLED milli derejeli ýokary tehnologiýaly kompaniýa bolup, onuň işi ýapyk kärende LED displeýi, açyk kireýine berilýän LED ekranlar, ýapyk durnukly LED paneller, açyk kesgitlenen LED mahabat tagtasy we HD piksel LED wideo diwarlary we ş.m.

Heretofore, kompaniýanyň baş edarasynda 300-den gowrak adam işleýär we içerde 4-den gowrak zawod gurulýar.Müşderilere çözgütler, tehnologiki okuw we ýöriteleşdirilen goldaw berjek dünýäde jemlenen satuw we satuwdan soňky hyzmat ulgamy döredilýär.

“EACHINLED”, P1.6-P31.25 aralygyndaky piksel bilen ýapyk, açyk we kireýine berlen LED ekrany üpjün edip bilýän LED ekran önümçiliginiň esasy işinde öňdebaryjy orny eýeleýär.Toý wakalaryna, hyzmatdaşlyk çärelerine, gala, festiwallara, konsertlere, tomaşalara, sport çärelerine, konferensiýalara, awtoulag sergisine, mahabat metbugatyna we çäreleri meýilleşdirmäge we ş.m. giňden ulanylýar.

EACHINLED önüm, tehnologiýa we bazar ýaly ornuny berkitmek üçin gaýrat etmez.EACHINLED müşderilerimize görüş effektini gowulaşdyrmak we jemgyýetçilik jogapkärçiligini ýerine ýetirmek üçin elmydama tagallalarymyzy goşýar.

20211111112624
20211111112637
20211111112640
20211111112643
20211111112646
e181bb9efea421d8a9f320d5dfd00a7

mysalHd86f89b481324162bf4ef61b4849feddADaşary ýurt taslamasyaragatnaşyk-ofis-1kompaniýasy1636601624 (1)

Görüşimiz we wezipämiz

Her kimiň görnüşi

Waka enjamlarynyň we ses wizual enjamlarynyň önümleri we hyzmatlary üçin dünýäde öňdebaryjy we abraýly üpjünçi bolmak

EACHINLED önümleri we hyzmatlary bahalaryndan has ýokary derejede üpjün etmek we müşderilere wezipe hökmünde has bäsleşige ukyply bolmak üçin iň köp synanyşyk edýär we müşderileriň talaplaryny öwrenmek üçin başlangyçlar edýär.Theurduň hemme künjeginde ýaýradylan gözleg we barlag merkezleri, in engineeringenerçilik we dynç alyş meýdanlaryny öz içine alýan köp tehnologiýa babatynda içerde we halkara derejesinde öňdebaryjy standartlara eýedir we EACHINLED-i ulanyjylara talaplaryny kanagatlandyrmak üçin iň amatly önümleri we çözgütleri hödürlemäge ukyply edýär. netijelilik, energiýa tygşytlamak, daşky gurşawy goramak we umumy çykdajylara gözegçilik we ş.m. Qualityokary hilli önümler, tehnologiýany we hil hyzmatlaryny yzygiderli täzeläp, EACHINLED-iň abraýyny halkyň ýüregine ornaşdyrýar.

Bazara bolan düşünjeler we talaplar boýunça ussat her bir önümiň täzeligini we çeýeligini saklamaga mümkinçilik berýär;ösen toplumlaýyn önümi ösdürmek we dolandyrmak, giňişleýin R&D synagy we awtomatiki we maglumat esasly iş önümçiligi, EACHINLED önümleriniň ýokary ygtybarlylygyny we ýokary öndürijiligini kepillendirýär;Bütin dünýäde paýlanan ähli şahamçalar ulanyjylara çözgütleriň, tehnologiýa okuwynyň we hyzmat goldawynyň hünär kepilligini berip biler.Arassalanan hil, ajaýyp baha, EACHINLED-iň arassa hiline ymtylýandygyny we müşderiler üçin iň ýokary bahany döretmegi maksat edinýän EACHINLED-iň markasyny mahabatlandyrmakdyr.

Biziň wezipämiz

Korporatiw missiýa:Müşderiniň bäsdeşlik artykmaçlyklaryny güýçlendirmek üçin goşmaça önümleri we hyzmatlary hödürlemek üçin ähli tagallalary ediň.

Her bir diler

20160315_100216

ERIK NELSON ENTERTAINMENT LNC

Jenap Erik A. Nelson.

Telefon: 001 805 208 0673

Email: erik@prolightingsound.com

Salgysy: 2201 Franciso Drive Siute: 140-461 EI Dorado Hills, Kaliforniýa 95762

Zawodda gezelenç & QM

Zawod

Satyş we gözleg topary

Ösen enjamlar

Önümçilik liniýasy

Önümçilik liniýasy

Hil dolandyryşy

Kompaniýalar bilen önümleriň arasyndaky tapawut, hil gözegçiligini dolandyrmakdyr, Herinled satyn almakda, ösdürmekde, öndürmekde we hyzmatdan soň berk hil dolandyryşyny amala aşyrýar, satyn almak prosesinde üpjün edijilerimiziň mümkinçiliklerini we ygtybarlylygyny seljerýäris we seljerýäris, ösüş prosesinde, synag önümçiliginde we her önümçilik uly göwrümli önümçilige girmezden ozal amala aşyrylýar, önümçilik prosesinde IPQC, FQC we QA müşderilere ibermezden ozal önümiň hilini ätiýaçlandyrýan ähli önümçilik prosesini barlar.Her bir önüm önümlerine kepil geçýär we hiliniň abraýyna sarpa goýýar.Hil şygarymyz: "Hil geljekki bazaryň kökidir."

Hyzmatdaşlarymyz

Indoneziýada ygtyýarly şahamçamyz:

Kompaniýanyň ady:PT ARTIS WIDEOTRON INDONESI .ASY

Gyzgyn telefon liniýasy:+62 0821 2021 2107 +620878 8193 3669

Salgysy:Buncit Mas Blok B3-A Jl.Mampang Prapatan Raýa.108 Jakarta Selatan-Indoneziýa

Indoneziýada ygtyýarly şahamçamyz:

Kompaniýanyň ady:Ajaýyp wizual

Habarlaşmak üçin adam:Jenap RAHMAD ARIF BAHTIAR

Maslahat bölümi:+6231 7430435

Whatsapp:+ 62 878-5549-9666

Goşmaça:Balongsari tama 1A / 1.Tandes.Surabaýa - Indoneziýa