• head_banner_01

Her habarly habarlar

Kazyýet

 • Maslahat üçin kiçi “Pixel Pitch 3.91mm” ýapyk LED wideo görkezilýär

  Maslahat üçin kiçi “Pixel Pitch 3.91mm” ýapyk LED wideo görkezilýär

  Kiçijik “Pixel Pitch 3.91mm” ýapyk LED wideo görkezişleri Maslahatyň ölçegi: 4mx3m Locationerleşýän ýeri: Slowakiýa “Herinled” -iň içinde ýapyk LED çözgüdi bar, kiçi pikselli ýapyk wideo diwary 1,6mm, 1,9mm, 2,5mm, 2.9mm, 3.91mm içerde, telewizorda, kinoda, korporatiw mejlisler otagynda has köp ulanylýar ...
  Koprak oka
 • Oorapyk hadysalar Sahnanyň fon Led diwary P4.8 SMD ýapyk görnüşli ekran

  Oorapyk hadysalar Sahnanyň fon Led diwary P4.8 SMD ýapyk görnüşli ekran

  Oorapyk wakalar Sahna fon Led diwar P4.8 SMD ýapyk görnüşli displeýiň ölçegi: 3x2m Önümiň görnüşi: P4.8 Dynç günleri adatça söwda merkezlerinde, moda dükanlarynyň önümleriniň satuwynda, derini ideg etmekde täze önümi mahabatlandyrmak, ykjam awtoulag hödürlemek we beýleki önümlerde köp wakany görýäris. mahabatlandyryş çäreleri.tehnol bilen ...
  Koprak oka
 • Kazino taslamasy üçin her bir P3 HD egri ýapyk LED ekran

  Kazino taslamasy üçin her bir P3 HD egri ýapyk LED ekran

  Ekranyň meýdany: 20.736mx2.304m.Locationerleşýän ýeri: Kipr mahabat metbugaty adaty radio gazetlerinden we kitaplaryndan häzirki teleýaýlym ulgamyna we ýapyk / açyk professional LED displeýine çalyşdy.Herinled täzelikleri öwrenmegi dowam etdirýär, displeý pudagynda öz ornuny aldy.Biz ...
  Koprak oka
 • Myhmanhanada näçe gurnama ýoly bar?

  Myhmanhanada näçe gurnama ýoly bar?

  Myhmanhanada esasan 3 gurnama usuly bar.Wall Diwaryň içinde oturdylan LED ekrany Diwaryň içinde oturdylan, sahnanyň ortasynda gurlan diýmekdir.Sahnanyň iki gapdalynda KT tagtasy, pürküji boýag ýa-da mata perdesi doka bezegi bar, bu diňe halkyň diňe surat görmegine mümkinçilik berýär.LE görnüşi ...
  Koprak oka
 • 500 inedördül metrlik ýapyk P3.9 ekrany şu aýyň ahyrynda satuwa çykarylar

  500 inedördül metrlik ýapyk P3.9 ekrany şu aýyň ahyrynda satuwa çykarylar

  P3.9 gurşunly wideo diwaryna bolan isleg üpjünçilikden has ýokary. Şu günler 500 inedördül metr gurşun paneli satyldy, şonuň üçin bu wideowallyň ýene 500 inedördül metrini ätiýaçda saklamagy makul bildik.Näme üçin bu modul beýle meşhur boldy? Gyzykly bir barlag, jaýyň kireýine berilýän LED ekrany sebäpli ...
  Koprak oka
 • Italiýada Rim papasy Françeskonyň göni wakalary üçin Ledwall

  Italiýada Rim papasy Françeskonyň göni wakalary üçin Ledwall

  Salgysy: Italiýa Ledwall Ölçegi: 6mx4m Bu ýyl Rim papasy Françesko Italiýa gaýdyp geldi we 7-nji aprelde kärende hyzmatyny etmek üçin müşderimiziň kompaniýasyna baryp gördi.P6.25 açyk kärende paneli 2016-njy ýylda dizaýn edildi, bu satuw nokady ...
  Koprak oka