• head_banner_01

Kazino taslamasy üçin her bir P3 HD egri ýapyk LED ekran

Kazino taslamasy üçin her bir P3 HD egri ýapyk LED ekran

Kazino taslamasy üçin her bir P3 HD egri ýapyk LED ekran

Ekranyň meýdany:20.736mx2.304m.

Locationerleşýän ýeri:Kipr

Mahabat serişdeleri adaty radio gazetlerinden we kitaplaryndan häzirki teleýaýlym ulgamyna we ýapyk / açyk professional LED displeýine çalyşdy.Herinled täzelikleri öwrenmegi dowam etdirýär, displeý pudagynda öz ornuny aldy.Daşary ýurt bazarlaryny giňeltmegi we dünýäniň dürli ýurtlarynyň müşderileri bilen uzak möhletleýin dostluk gatnaşyklaryny ýola goýmagy dowam etdirýäris.
Iň soňky taslamamyz Kipriň köne müşderisi üçin, bu taslama 20.736mx2.304m P3 egri LED displeý, spesifikasiýa aşakdaky ýaly: millet ýyldyzy SMD2121 gara lampalar, 5124IC, Meanwell elektrik üpjünçiligi, güýçli LVP7000 wideo prosessor.

Olary guranlarynda käbir meseleleriň ýüze çykandygyny gördüler, olary çözmek kyn, derrew kömek etmek üçin inerenerimizi ibermegi makul bildik, Bilelikdäki tagallalarymyzda hemme zat gutarnykly. Bu biziň ilkinji buýrugymyz däl kompaniýamyz, olar biziň hyzmatymyz we önümimiziň hili bilen kanagatlanýarlar, birnäçe ýyl bäri bilelikde işlemegimizi dowam etdirýäris. Nearakyn geljekde has köp taslama hyzmatdaş bolup bileris we Kiprde we Ortaýer deňzinde mundan beýläk-de işewürlik gazanarys diýip umyt edýäris.

Her biri iň oňat çözgüt tapmak üçin elmydama dünýä barýan ýolda, Sen nirede?eziz hyzmatdaşymyz!


Iş wagty: Mart-24-2021