• head_banner_01

Myhmanhanada näçe gurnama ýoly bar?

Myhmanhanada näçe gurnama ýoly bar?

Myhmanhanada esasan 3 gurnama usuly bar.

Diwaryň içinde oturdyldy

LED ekrany Diwaryň içinde oturdylan, sahnanyň ortasynda oturdylan diýmekdir.Sahnanyň iki gapdalynda KT tagtasy, pürküji boýag ýa-da mata perdesi doka bezegi bar, bu diňe halkyň diňe surat görmegine mümkinçilik berýär.Bu görnüşli LED ekrany adatça myhmanhanalarda oturdylýar.LED ekrany ýakýan gatnaşyjylar, myhmanhana bron etmezden ozal wideo hilini görüp bilerler we myhmanhananyň modelleriniň köpüsiP3P4, hatda P5.
 
Type Kombinirlenen görnüşli gurnama

Merkeziň merkezinde oturdylan esasy LED ekrany, iki gapdalynda iki sany kiçijik ekran gurlup, bitewi dizaýn bilen sahna fonuny emele getirýär.Wideo wizual ajaýyp, ekrany wideo oýnanda.Toý başlanda esasy ekran toýy ýaýlyma bermek üçin ulanylýar we iki gapdal ekran ajaýyp wideo oýnap biler.

Köp kompaniýalar adatça ýyllyk ýygnak üçin bu görnüşli ekranlary ulanýarlar.
 
Conference Maslahat üçin ullakan Led ekrany

Tutuş basgançagyň fonunda ullakan LED ekrany bar, ähli logotipler, suratlar we suratlar bu uly LED ekranyň üsti bilen görkezilýär, myhmanlar LED ekranyň bir burçuny 360 ° görüp bilmeýärler.

Köp kompaniýalar önüm konferensiýasy üçin ulandylar.


Iş wagty: Mart-24-2021