• head_banner_01

Oorapyk wakalar Sahnanyň fon Led diwary P4.8 SMD ýapyk görnüşli ekran

Oorapyk wakalar Sahnanyň fon Led diwary P4.8 SMD ýapyk görnüşli ekran

 

Oorapyk wakalar Sahnanyň fon Led diwary P4.8 SMD ýapyk görnüşli ekran

Ölçegi: 3x2m

Haryt görnüşi: P4.8

Dynç günleri, adatça, söwda merkezlerinde, moda dükanlarynda önüm çykarylyşynda, derini ideg etmekde täze önümi mahabatlandyrmakda, ykjam awtoulagda hödürlemekde we beýleki önümleri mahabatlandyrmakda köp çäreleri görýäris.öňdebaryjy ekranlary tehnologiýa taýdan ösdürmek bilen, söwdagärleriň köpüsi has köp müşderi çekmek üçin öňdebaryjy displeý getirerdi.

P4.8 oorapyk LED wideo ekrany ýokardaky wakalar üçin iň meşhur önüm, moda we inçe dizaýn şkafy bilen SMD ýapyk görnüşli displeýler, gurmak gaty aňsat we çalt.HD ýapyk görnüşli ekran, P3.9, P3 ýapyk görnüşli displeýden has tygşytly, müşderiniň islegini kanagatlandyryp biler, şonuň üçin köp içerki kärhanalar sahna fon diwary hökmünde P4.8 ýapyk LED ekranyny isleýärler.

Täze önüm üçin mahabatlandyrjak ýa-da satuwy köpeltjek bolýarsyňyzmy, şu gün 4,8 mm ýapyk görnüşli uly ekranly ekrany alyň, wizual displeýiň nähili ajaýypdygyny göreris!

Oorapyk wakalar Sahna fon Led diwar P4.8 SMD oorapyk Led Ekrany b Oorapyk wakalar Sahnanyň fon Led diwary P4.8 SMD ýapyk görnüşli ekran Oorapyk wakalar Sahna fon Led diwar P4.8 SMD ýapyk görnüşli ekran a Oorapyk wakalar Tapgyr fon Led diwar P4.8 SMD Içerki Led Ekrany c


Iş wagty: Mart-24-2021