• head_banner_01

500 inedördül metrlik ýapyk P3.9 ekrany şu aýyň ahyrynda satuwa çykarylar

500 inedördül metrlik ýapyk P3.9 ekrany şu aýyň ahyrynda satuwa çykarylar

500 inedördül metrlik ýapyk P3.9 ekrany şu aýyň ahyrynda satuwa çykarylar

P3.9 gurşunly wideo diwaryna bolan isleg üpjünçilikden has ýokary. Şu günler 500 inedördül metr gurşun paneli satyldy, şonuň üçin bu wideowallyň ýene 500 inedördül metrini ätiýaçda saklamagy makul bildik.

Näme üçin bu modul beýle meşhur boldy? Gyzykly bir gözleg, içerki kärende LED ekranynyň çalt ösýändigi sebäpli P3.9 kärende bazaryny eýeledi.

P3.9 Tekizligi hasam gowylaşdyrýan takyk çalt gulplama ulgamy bilen ýapyk LED wideo diwary.Elektron dizaýnda, modul ýokary täzeleniş tizligi IC we Shadow ýok etmek zynjyryny ulanýar, bu iki ösen aýratynlyk wizual effekti kepillendirer we ýakyndan göreniňizde ekranda hiç hili çyzyk ýok.

Içerki waka şkaflary üçin paket kämilleşdirildi we ätiýaçlyk şaýlary mukdarda köpeldi, 100% ajaýyp önüm öndürip bilmeris, sizi kanagatlandyrmak üçin elimizden gelenini edýäris.


Iş wagty: Mart-24-2021