• head_banner_01

P4.81 Kärende işi üçin açyk LED panel

P4.81 Kärende işi üçin açyk LED panel

Gysga düşündiriş:

  • Haryt görnüşi:S4.81
  • Material:Alýumin
  • Goýmalar:Wakalar önümçiligi
  • Aýratynlyklary:.Eňil
  • Ölçegi:500mmx1000mm

Heatörite ýylylyk paýlaýyş strukturasynyň ulanylmagy ajaýyp ýylylyk ýaýramagyny üpjün edýär, janköýerler bolmazdan asuda işleýär. Highokary täzelenme / contrastokary kontrast / graokary çal reňkli / Uly suratly burçy görkezýän ajaýyp surat size iň uly ekran görüş meýdançasyny berýär. Alýumin şkafynyň dizaýny ýeňil we aňsat ulag, oňat tekizlik we bökdençsiz


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Kärende LED displeýi suw geçirmeýän reýting IP65-e ýetdi

Esasan pcrfonnance, ýygnaklar, sergiler, haşal otlar, binýat üçin ulanylýar, açylmaga, mahabatlandyrylmaga we beýleki çärelere, sahna fon gurluşlaryna.yşyklandyryş we ses enjamlary we ýörite effekt enjamlaryny kärendesine alýan ýerler.Giň reňkli gamut

Highokary tekizlik

Metal ýylylygyň ýaýramagy

Superr Reliabe

Ultra ýokary täzelenme derejesi

Lighteňil agram we göçme

Örän ýeňil tehnikiDar çarçuwanyň dizaýny, şkafyň galyňlygy bary-ýogy 80nun, has aňsat götermek we ýeňil şkaf bary-ýogy 13kg, gurmak aňsat we transport çykdajylaryny tygşytlamak.

wertikal 150, gorizontal 120 görnüşli wizual, ekranyňyzy has uly tomaşa meýdanyna öwüriň, haýsy tarapa barsaňyz ýokary hilli maglumat alyp bilersiňiz.

Definitionokary kesgitli surat

Refrokary täzelenme / contrastokary kontrast 16 bite ýetip biler.

Reňkli tomaşa duýgusyny berýär

Refrokary täzelenme 3840Hz

Contrastokary kontrast 4000: 1

Aýratynlyklar: want

1. Düşnüksiz bölüniş, düzedilip bilner, saklamak has aňsat.
2. Pes ses, az sarp etmek, uzak ömri üpjün edýär.
3. Uly ýaýradylan alýumin paneli elektrik toguňyzy ep-esli tygşytlap biler.
4. qualityokary hilli LED çip, giň görmek burçy, oňat tekizlik, anti-statik, ýokary ýagtylyk, pes ýapyklyk, gowy durnuklylyk.
5. 500x1000mm şkafyň ululygyny, çalt gurnamagy, giň tomaşa burçly açyk şekil ekranyny kabul edýär.Ekran re modeiminiň dürli görnüşleri, işlemek aňsat.
6. Birmeňzeş şkafyň ululygy dürli piksel ekranynda ulanylyp bilner. Şonuň üçin tutuş ekrana gurnamak we sökmek has amatly.Cabineteňil şkaf dizaýny, transport çykdajylaryny tygşytlaň.
7. Şeýle hem, P3.9 ýapyk, P3.9 açyk, P4.81 açyk kärende LED displeýi bilen ýasap bilersiňiz.

 

P4.81-500x1000mm-açyk meýdanda görkezilen ekran (2) P4.81-500x1000mm-açyk meýdanda (3) sah

500x1000-ýapyk görnüşli ekran (1)

Kepillik we hyzmat

Kompaniýalaryň köpüsinden tapawutlylykda, “Herinled” -de displeýleriňize iň zerur wagty ýapylýandygyna göz ýetirýäris.Panellerimizi gyradan gyrasyna, pikselden piksel bilen LED plitkalaryňyzyň ähli taraplaryny ýapýarys.“Herinled LED” önümlerimiziň hemmesini 3 ýyl möhlet bilen asyl satyn alyja, her bir kepillik möhleti üçin “Herinled” tarapyndan göz öňünde tutulan ýaly adaty ulanylýan materiallarda we materiallarda kemçiliklerden halas bolmagy kepillendirýär.

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň