• head_banner_01

ECO aç-açan seriýaly LED ekrany

ECO aç-açan seriýaly LED ekrany

Gysga düşündiriş:

  • Haryt görnüşi:P8
  • Material:Alýumin
  • Goýmalar:Wakalar önümçiligi
  • Aýratynlyklary:.Eňil
  • Ölçegi:960mmx640mm

ECO aç-açan seriýaly LED displeý ekrany pleönekeý panel gurluşy, alýumin çarçuwasy, 75% -95% -den gowrak aç-açanlyk. Gurmak we gurmak aňsat, ýöriteleşdirilen gurnama elýeterli. Doly ýapyk, UV däl gorag


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

ECO aç-açan seriýaly LED ekrany

Panelönekeý panel gurluşy, alýumin çarçuwasy, 75% -95% açyklygy.

Gurmak we gurnamak aňsat, ýöriteleşdirilen gurnama elýeterli.

Doly ýapyk, UV däl gorag ýa-da ýarym açyk, 100% UV gorag islege bagly bolup biler.

Sinhron we asynkron dolandyryşyň iň täze we açyk aýdyň LED ekrany goldanylyp bilner.

Üstünligi:

1. Görünmegiň ýokary derejesi: Içindäki we daşyndaky adamlara göz aýlamak amatly.Integrirlenen LED lampalar gaty kiçijik we binanyň daşyndan görünmeýär diýen ýaly.

2.Kompakt dizaýn we ýeňil agram: LED paneliň galyňlygy islendik aýna diwar binasy üçin diýen ýaly laýykdyr.Agramy bary-ýogy 6kg / şkaf bolup, aýna diwara ýüküni azaldýar.

3. Gurmak we tehniki hyzmat etmek aňsatlygy: Gurluşyk gurluşyny üýtgetmegiň zerurlygy ýok.Modullar, bize hödürlenen ýörite ýelim bilen aýna diwaryň arka tarapyna ýapylyp bilner.Bir modul gurmak üçin bary-ýogy 10 sekunt gerek.Haýsydyr bir tehniki hyzmat edilse, ony diňe jaýyň içinde etmeli.

4. Giňişleýin programmalar: Söwda merkezi, uly bina aýna diwary, sahna fon ekrany, kazino, karnawal, konsert, sergi, zynjyr dükanlary we egin-eşik dükany, hatda Yzky penjirede we ş.m. üçin giňişleýin programma. daşy üçin gaty ýokary ýagtylyk.

5. Umumy ulgam: yzygiderli displeýiň esasy zerurlyklaryny kanagatlandyrýar. Özbaşdak ulgam: şäher landşaft modellerinde, sahnanyň fon dizaýnynda ulanylýar.Döredijilik displeýi we peýzacape yşyklandyryşynyň utgaşmasy esasynda tutuş ulgam.

LED aç-açan VS adaty displeý:

1. lighteňil agram we pes ýel ýüki.Her bir yşyklandyrylan LED toruň aç-açanlygy 70% -e çenli ýel süýşürmesini netijeli azaldýar.

2. Çalt gurnama, aýaksyz polat gurluşy, öň we yzky gurnama;howa şertsiz gurnamak, az sarp etmegi aňladýar.

3. Easyönekeý tehniki hyzmat: öň we yzky hyzmat;şkafy çalyşmazdan ýeňil barlary sökmek üçin birnäçe nurbat;ýa-da şkafy çalt aýyryp bilersiňiz, soňra yşyk çyrasyny saklap bilersiňiz.

4. integrokary integrirlenen, samsyklyga garşy dizaýn, gurlan elektrik üpjünçiligi we kabul ediş kartoçkasy, bir birlik aýratynlykda işläp biler;kuwwat we signal birmeňzeş sim paýlaşýar.

5. IP65-e çenli ýokary IP reýtingi, täsirli komponentler we ajaýyp tehnologiýa, durnukly öndürijilik.

 

 

EKO aç-açan seriýa SMD  VS  Adaty SMD

1502262671601498.jpg1502262694230133.jpg

1-1F526102R5531.jpg

Programma: TapgyrSöhbet;Wakalar we ş.m.

1502262877140907.jpg

 

Üstünligi:

1. Görünmegiň ýokary derejesi: Içindäki we daşyndaky adamlara göz aýlamak amatly.Integrirlenen LED lampalar gaty kiçijik we binanyň daşyndan görünmeýär diýen ýaly.

 

2.    Ykjam dizaýn we ýeňil agram: LED paneliň galyňlygy islendik aýna diwar binasy üçin diýen ýaly laýykdyr.Agramy bary-ýogy 6kg / şkaf bolup, aýna diwara ýüküni azaldýar.

 

3. Gurmak we tehniki hyzmat etmek aňsatlygy: Gurluşyk gurluşyny üýtgetmegiň zerurlygy ýok.Modullar, bize hödürlenen ýörite ýelim bilen aýna diwaryň arka tarapyna ýapylyp bilner.Bir modul gurmak üçin bary-ýogy 10 sekunt gerek.Haýsydyr bir tehniki hyzmat edilse, ony diňe jaýyň içinde etmeli.

 

4. Giňişleýin programmalar: Söwda merkezi, uly bina aýna diwary, sahna fon ekrany, kazino, karnawal, konsert, sergi, zynjyr dükanlary we egin-eşik dükany, hatda Yzky penjirede we ş.m. üçin giňişleýin programma. daşy üçin gaty ýokary ýagtylyk.

 

5.    Umumy ulgam: yzygiderli displeýiň esasy zerurlyklaryny kanagatlandyrýar. Özbaşdak ulgam: şäher landşaft modellerinde, sahnanyň fon dizaýnynda ulanylýar.Döredijilik displeýi we peýzacape yşyklandyryşynyň utgaşmasy esasynda tutuş ulgam.

 

LED aç-açan VS adaty displeý:

1. lighteňil agram we pes ýel ýüki.Her bir yşyklandyrylan LED toruň aç-açanlygy 70% -e çenli ýel süýşürmesini netijeli azaldýar.

2. Çalt gurnama, aýaksyz polat gurluşy, öň we yzky gurnama;howa şertsiz gurnamak, az sarp etmegi aňladýar.

3. Easyönekeý tehniki hyzmat: öň we yzky hyzmat;şkafy çalyşmazdan ýeňil barlary sökmek üçin birnäçe nurbat;ýa-da şkafy çalt aýyryp bilersiňiz, soňra yşyk çyrasyny saklap bilersiňiz.

4. integrokary integrirlenen, samsyklyga garşy dizaýn, gurlan elektrik üpjünçiligi we kabul ediş kartoçkasy, bir birlik aýratynlykda işläp biler;kuwwat we signal birmeňzeş sim paýlaşýar.

5. IP65-e çenli ýokary IP reýtingi, täsirli komponentler we ajaýyp tehnologiýa, durnukly öndürijilik.

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň