• head_banner_01

500x1000mm ýapyk kärende LED displeý diwary

500x1000mm ýapyk kärende LED displeý diwary

Gysga düşündiriş:

  • Haryt görnüşi:S3.91
  • Material:Alýumin
  • Goýmalar:Maslahat otagy
  • Aýratynlyklary:
  • Ölçegi:500x1000mm


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

500x1000mm ýapyk kärende LED displeý diwary

 

Gurnamak bir adamlyk iş, wagt we zähmeti ep-esli tygşytlaýar.

Dyrmaşma goldaw dizaýny gurnamany has amatly edýär!

Klassiki dizaýnyň kämilleşdirilmegi!

Herinled dyrmaşma goldawyny we 100% bölünen arka gapak dizaýnyny kabul edýär.

Senagat dizaýnynyň täzelenen belligi.

Döwülen gulp ulgamy

Her bir gulplama ulgamy, güýçli, çalt we sazlanyp bilinýän, 1 adam gurmak üçin dizaýn.

Intsallasiýanyň doly çözgüdi

“LED” displeýini gurmak, kömekçilerimiz tarapyndan ýönekeý işe öwrülýär.

Durmak / asmak üçin ýaý, arka goldaw şöhlesi we ş.m.

Has artykmaçlyk

Hünär derejesi, sahna we wakalaryň çözgütleri

Içerde we daşarda ýokary we takyk ýokary egrilikli kärende LED ekrany öň we yzky tehniki hyzmat.

P2.976 / P3.91 / P4.81 opsiýalary üçin birnäçe piksel meýdançasy

Refokary täzelenme we çeýe gurnama bilen LED ekrany kärendesine alyň

Optionapyk we açyk görnüş, modul magnitli gurnama, öň we yzky tehniki hyzmat, örtükli alýumin şkafy, aşa ýokary tekizlik, tutuş ekranyň tekizligi ýalňyşlygy <= 0.01mm.

Dürli partiýalaryň şkaflary birmeňzeş, gaty we çydamly, deformasiýa aňsat däl, ýokary gorag, howa we duz sepmek poslama garşylygy.

Düşnüksiz bölünmek

“Lightall Rental LED Display 500x500mm” seriýasy

Tutuş ekranyň tekizligi ýalňyşlygy <= 0.01mm.

Dürli partiýalaryň şkaflary birmeňzeş ululykda, gaty we çydamly, deformasiýa aňsat däl.

Accokary takyklyk egrisi

Her bir ýolbaşçylyk edilýän şkaf, önümçilik dizaýnlaryňyzda döredijilik erkinligini üpjün edýän 15 dereje konweks we konkaw egrilik mümkinçiligini berýär.

Refokary täzelenme we bit derejesi

jaýyň kireýine berilýän ekrany çalaja erkin we telewizor we pes ýagtylyk ssenarileri üçin amatly.

Accokary takyklyk egrisi

Her bir ýolbaşçylyk edilýän şkaf, önümçilik dizaýnlaryňyzda döredijilik erkinligini üpjün edýän 15 dereje konweks we konkaw egrilik mümkinçiligini berýär.

Giňişleýin programma

Köp ugurlarda we hadysalarda ulanylyp bilner.

Mysal üçin wakalar, sport, söwda sergisi, güýmenje, konsert, ybadat öýi we ş.m.

Ulanyjylar dürli ululykdaky we ekranly pikselli uly ekranlary DIY edip bilerler.

Oorapyk LED displeýlerimiz, dünýäniň iň gowy hyzmatdaş zawodlarynda hil standartlarymyza görä öndürilýär.Önümçilik prosesi we synag, gaplamak we eltip bermek arkaly hil gözegçiligini barlaýarys.Biz satyn almak we satmak amallary däl.

Haryt FV seriýasy FV seriýasy FV seriýasy
Pixe Pictch 3.91mm 3.91mm 4.81mm
Led encapsulation SMD2121 SMD1921 SMD1921
Skaner tertibi 1/16 Skaner 1/16 Skaner 1/13 Skaner
Her inedördül metr 65536 piksel 65,536 piksel 43,264 piksel
Ightagtylyk (Nits / ㎡) 1100 Nits 4500 Nits 4500 Nits
IP goragy IP43 IP65 IP65
Bejeriş usullary Yzky hyzmat edip bolýar
Kabinet materiallary Alýumin guýmak
Modulyň ululygy (W * H) 250mm * 250mm
Kabinetiň ölçegi (W * H * D) 500mm * 500mm / 500mm * 1000mm
Bahany täzeläň 3840Hz
Reňk temperaturasy 9500K ± 500 j Düzülip bilinýän)
Çal reňkli 14-16Bit
Kabinetiň agramy 7KG / 12KG
Ortaça sarp ediş 350-400Watt / ㎡
Iň köp sarp ediş 800Watt / ㎡
Işleýiş temperaturasy -20 ° C-den 50 ° C.
Egri burç ± 15 dereje
500x1000-ýapyk görnüşli ekran (3)
500x1000-ýapyk görnüşli ekran (4)
500x1000-ýapyk görnüşli ekran (5)
500x1000-ýapyk görnüşli ekran (6)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň