• head_banner_01

Zawodda gezelenç & QM

Zawodda gezelenç & QM

Zawod

Satyş we gözleg topary

Ösen enjamlar

Önümçilik liniýasy

Önümçilik liniýasy

Hil dolandyryşy

Kompaniýalar bilen önümleriň arasyndaky tapawut, hil gözegçiligini dolandyrmakdyr, Herinled satyn almakda, ösdürmekde, öndürmekde we hyzmatdan soň berk hil dolandyryşyny amala aşyrýar, satyn almak prosesinde üpjün edijilerimiziň mümkinçiliklerini we ygtybarlylygyny seljerýäris we seljerýäris, ösüş prosesinde, synag önümçiliginde we her önümçilik uly göwrümli önümçilige girmezden ozal amala aşyrylýar, önümçilik prosesinde IPQC, FQC we QA müşderilere ibermezden ozal önümiň hilini ätiýaçlandyrýan ähli önümçilik prosesini barlar.Her bir önüm önümlerine kepil geçýär we hiliniň abraýyna sarpa goýýar.Hil şygarymyz: "Hil geljekki bazaryň kökidir."