• head_banner_01

P3 UHD ýapyk LED wideo diwary

P3 UHD ýapyk LED wideo diwary

Gysga düşündiriş:

  • Haryt görnüşi:P3
  • Material:Alýumin
  • Goýmalar:Audio Visual
  • Aýratynlyklary:.Eňil
  • Ölçegi:576 * 576MM

p2 / p3 Kiçijik çukur LED displeý


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

P3 UHD ýapyk LED wideo diwary

Ykdysadyýetiň çalt ösmegi bilen adamlar ruhy durmuşyny baýlaşdyrmak barada has köp alada edýärler, kiçi telewizor we LCD indi zerurlyklaryny kanagatlandyryp bilmeýärler.Köp sanly güýmenje çäreleri we çäreleri her gün DJ klublary, oturylyşyklar, konsertler, konferensiýa ýygnak çäreleri ýaly gurnalýar.Uly kireýine berlen ekran, ähli işjeňlikleri we wakalary birmeňzeş reňkli aýdyň wideo effekti, ýokary ýagtylygy, giň görnüşi we perspektiwasy, göni ýaýlymda elýeterli aýratynlyklary bilen şöhle saçýar.MPLED köpçülikleýin habar beriş serişdeleri we güýmenje pudaklaryndaky müşderiler üçin P3-den P10-a çenli ýokary hilli ýapyk / açyk kireýine berlen displeýi üpjün etmekde köp üstünlikli taslamalary amala aşyrdy.

· Haryt aýratynlyklary

1. resolutionokary ölçegli aýdyň we düşnükli suratlary görkezmek.

2. Reňkdäki oňat birmeňzeşlik mozaika meselesini gowy çözýär.

3. Önümçiligiň ösen tehnologiýasy LED wideo diwaryň hilini we ömrüni üpjün edýär.

4. LED wideo diwary ulgam amallaryny ýeňilleşdirmek üçin meşhur wideo oýnamak programma üpjünçiligini kabul edýär.

5. Bejeriş üçin aňsat we tehniki hyzmatyň bahasyny tygşytlamak üçin ýekeje nokady düzedip bilersiňiz.

6. Hakyky piksel tehnologiýasyny ulanandygy sebäpli suratlarda we harplarda gowy displeý effekti bar
Örän ýagty LED lampalar we ýokary hilli plastmassa gabygy bilen.

Gurmak we sökmek aňsat

Lampeke lampa hyzmat etmek

Yzygiderli tok re modeimi, birmeňzeş yşyklandyryş we az energiýa sarp etmek bilen LED sürmek

Piksel meýdançasy 3 *, 64 * 64 piksel bar.Her piksel 1R1G1B-den ybarat.

P3 doly reňkli LED elektron programmirläp bolýan LED ekranlar dürli şekilde bar: gönüburçly, inedördül, egri, tegelek we beýleki ýörite dizaýnlar.

P3 doly reňkli LED elektron ekrany bir wagtyň özünde sinhron dolandyryş kartalaryny we asynkron dolandyryş kartalaryny goldap biler;dolandyryş kompýuteriniň näsazlygy ýagdaýynda-da kadaly görkezip biler.

Polat gurluş çarçuwasyny gurnamak: ýapyk P3 LED doly reňkli displeý ýeňil polat çarçuwadyr, degişli şöhle we sütün böleginde goldaw strukturasy hökmünde himiki perçeli bolt perdeli polat ulanylýar we displeý polat çarçuwasy pyçakly polat bilen birikdirilýär. tabak.

P3 LED ýapyk doly reňkli ekran ulgamy durnukly we ygtybarly işleýär, güýçli päsgelçiliklere garşy we 72 sagatdan gowrak üznüksiz işleýär.Dolandyryş ulgamy programma üpjünçiliginiň işleýiş interfeýsi ulanyjy üçin amatly we işlemek aňsat.

p3-içerde görkezilen ekran (1) p3-içerde görkezilen ekran (2)

p3-ýapyk diwar


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň