• head_banner_01

500X1000mm seriýaly ýapyk hadysany kärendesine alýan LED ekrany

500X1000mm seriýaly ýapyk hadysany kärendesine alýan LED ekrany

Gysga düşündiriş:

  • Haryt görnüşi:S3.91
  • Material:Alýumin
  • Goýmalar:Wakalar önümçiligi
  • Aýratynlyklary:.Eňil
  • Ölçegi:500 * 1000mm

P3.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

500X1000mm seriýaly ýapyk hadysany kärendesine alýan LED ekrany

 

Içerki we açyk çözgüt
- Has ýokary ulanmak
- Has köp programmany goldaň
- Has gowy ROI (maýa goýumynyň girdejisi)

.Eňil
Paneliň agramy bary-ýogy 13Kg
- Adaty önümlerden 20% -den has ýeňil

Çalt
-Bir adam gurmak
- Çalt hyzmat güýji gutusy

Hünärmen ulanmak üçin kärendesine alnan LED ekranlar

Stendler we konferensiýalar üçin kärendesine alnan LED ekranlar, adaty monitorlar we proýektorlar ýaly mazmuny dogry görmäge rugsat bermeýän, ýagtylygyň ýoklugy ýa-da bizar ediji ýaly beýleki enjamlardan has ýokary, ýokary çözgütli şekilleri we wideolary köpeltmäge ukyply LED panellerdir. displeýlerinde şöhlelenmeler.Şeýlelik bilen, ýeňip bolmajak ýagtylyk kepillendirilýär.

Kärende ekranlary, gurultaýlara ýa-da sergilere gatnaşýan hünärmenler üçin ajaýyp, ýygnamak aňsat, şonuň üçin bir ýerden beýlekisine aňsatlyk bilen daşalýan ýeňil ekranlar.

Çalt ýygnamak we sökmek ulgamlarynyň birleşmegi, beýleki LED ekran ulgamlary bilen deňeşdirilende has amatly we arzan gurnama prosesini kepillendirýär.

Kärende yşyklandyryjy ekranlary nireden gurmaly?
Kärende LED ekrany köp sanly peýdany hödürleýär.Ozal wideo diwarlary we proýektorlar bu maksat bilen ulanylýardy.Indi kireýine berlen LED ekranlar bilen, çärä gatnaşyjylaryň ünsüni özüne çekip, has uly we has ýagty ekranlara eýe bolmak mümkin.

LED ekranlar täze önüm bolansoň, kärende bahalary ýokary bolýar, şonuň üçin köp kärende kompaniýalary ýokary islegden peýdalanyp, önümiň bu görnüşine has köp maýa goýmak kararyna gelýär.
Kärende üçin LED ekranlaryň ulanylyşy we ulanylyşy
Bu ekranlar ýarmarkalarda we kongreslerde önümlerini we hyzmatlaryny görkezýän hünärmenleriň ähli önümlerini uly formatda we ajaýyp görnüşde görkezip bilmekleri üçin döredildi.Konsertleri, prezentasiýalary ýa-da mahabat çärelerini gurnaýan audiowizual enjamlary üpjün edijiler hem adaty kireýine alýan LED ekran alyjylary, şonuň üçin olary üçünji taraplara kärendesine alyp bilerler.

Kärende üçin LED ekranlar, islendik hadysada tapawutlanmak üçin iň oňat warianty, sebäbi ekranyň ululygyny sazlamak we üýtgetmek mümkin.Şonuň üçin bu audiowizual pudagyň hünärmenleri üçin gaty köp ugurly alternatiwadyr.

Onuň modully gurnama ulgamy we akylly elektronika size ululygyny sazlamaga mümkinçilik berýär.Diňe zerur ululyga laýyk LED çarçuwalary ýygnamaly bolarsyňyz.Bu, kireýine almak üçin uly ekrany birnäçe kiçi ekrana bölmäge mümkinçilik berýär.

Anotherene-de bir möhüm artykmaçlygy, hemişelik oturdylan LED ekranlaryň hödürleýşi ýaly, kärendesine alnan LED ekranlaryň gowy çözgüdi we şekil hili.Öňdebaryjy tehniki aýratynlyklary sebäpli, kärendesine alnan LED ekranlar, hatda açyk howada we doly gün şöhlesinde ajaýyp wideo mazmunyny şekillendirýär.

Piksel Pitch Opsiýasy

Haryt FV seriýasy FV seriýasy FV seriýasy
Pixe Pictch 3.91mm 3.91mm 4.81mm
Led encapsulation SMD2121 SMD1921 SMD1921
Skaner tertibi 1/16 Skaner 1/16 Skaner 1/13 Skaner
Her inedördül metr 65536 piksel 65,536 piksel 43,264 piksel
Ightagtylyk (Nits / ㎡) 1100 Nits 4500 Nits 4500 Nits
IP goragy IP43 IP65 IP65
Bejeriş usullary Yzky hyzmat edip bolýar
Kabinet materiallary Alýumin guýmak
Modulyň ululygy (W * H) 250mm * 250mm
Kabinetiň ölçegi (W * H * D) 500mm * 500mm / 500mm * 1000mm
Bahany täzeläň 3840Hz
Reňk temperaturasy 9500K ± 500 j Düzülip bilinýän)
Çal reňkli 14-16Bit
Kabinetiň agramy 7KG / 12KG
Ortaça sarp ediş 350-400Watt / ㎡
Iň köp sarp ediş 800Watt / ㎡
Işleýiş temperaturasy -20 ° C-den 50 ° C.
Egri burç ± 15 dereje

500x1000-ýapyk görnüşli ekran (1) 500x1000-ýapyk görnüşli ekran (1) 500x1000-ýapyk görnüşli ekran (2)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň