• head_banner_01

LED moduly näme?LED displeý moduly nämäni aňladýar?

LED moduly näme?LED displeý moduly nämäni aňladýar?

LED modul ekranyň esasy bölegidir.LED zynjyr tagtasy we gabyk bilen enjamlaşdyrylan önüm, gaplamak üçin belli bir düzgünlere laýyklykda gurşun monjuklaryny birleşdirip, soňra suw geçirmeýän bejergini goşmak bilen emele gelen önüm.LED modul esasan LED lampadan, PCB zynjyr tagtasyndan, hereketlendiriji IC, rezistordan, kondensatordan we plastmassa toplumyndan durýar.
Ekranyň görkezilmegi

LED modul klassifikasiýasy

1. lightagtylyk reňkinden: monohrom modul, iki reňkli modul we doly reňkli modul;

2. spaceeri ulanmakdan: ýapyk modullar, ýarym açyk modullar we açyk modullar;
Gob Led Ekrany

3. LED lampa monjuklarynyň güýjüne görä: pes kuwwat (0,3w-dan aşak), orta güýç (0,3-0.5w), ýokary güýç (1W we ondan ýokary);

4. Aşakdaky gaplaýjydan: içerki LED displeý moduly, ýapyk nokat matrisa LED displeý moduly, stol çyzgysy LED displeý moduly;

5. Piksel aralygy: ýapyk p2.5, P3, P4, P5, P6, P7, P8 we ş.m.Daşky P10, p12, p16, P20, P25 we ş.m.


Iş wagty: Iýul-15-2022