• head_banner_01

LED senagat täzelikleri

LED senagat täzelikleri

 • Akylly polýus LED displeý çözgüdi

  Akylly polýus LED displeý çözgüdi

  Häzirki wagtda akylly polýus LED displeýiň ulanylyşy has giňeldi.Döwrebap şäherleriň ähli ugurlaryna aralaşyp, kem-kemden maglumat gurluşygynyň ösmegine amatly şert döredýär we displeý bazary segmentine janlylyk girizýär.Imp hökmünde ...
  Koprak oka
 • Näme üçin egri ekranly ekran häzirki döwürde has meşhur?

  Näme üçin egri ekranly ekran häzirki döwürde has meşhur?

  Egri LED displeýler adaty kwadrat görnüşli tekizlikden tapawutlanýar, gurnama gurşawyna ajaýyp laýyk bolup biler we hatda gurnama fonunda doly garyşyp biler.Dürli gurnama fonuna görä dürli radian bilen dizaýn edip bilerler, ...
  Koprak oka
 • Çig mal bahasy ýokarlanýar we dowam eder

  Çig mal bahasy ýokarlanýar we dowam eder

  Recentlyakynda Fujian agaç Linsen yşyklandyrylyşy, Gündogardan Hongye, Morgan Electronics, Hai Le Electronics we beýleki köp PCB kärhanalary PCB tagtasynyň bahalary habarnamasyny çykardylar, hemmesi diýen ýaly 10% ýokarlanýar.Iýul aýynyň başynda Şandong Jinbao, Kingboard, Mingkang, Weili ştaty, Jin Anguo we başga-da birnäçe kompaniýa bar ...
  Koprak oka
 • P5 açyk açyk panel haýsy rol oýnaýar?

  P5 açyk açyk panel haýsy rol oýnaýar?

  Daşky diwar paneli gurşun diwar bazarynda möhüm rol oýnaýar. Köp açyk panel sargytlaryny alanymyzdan soň bu bazara uly üns bermeli.Näme üçin bazardaky uly paýy bolan açyk panel? Diňe mahabat kartasynyň ýa-da LCD-iň ýerine ulanýanlaryň sany däl-de, eýsem ...
  Koprak oka