• head_banner_01

P2.5 Içerki LED wideo diwary

P2.5 Içerki LED wideo diwary

Gysga düşündiriş:

  • Haryt görnüşi:S1.8 S2.5
  • Material:Alýumin
  • Goýmalar:Maslahat otagy
  • Aýratynlyklary:.Eňil
  • Ölçegi: 640mmx480mm

Maslahatlar üçin P2.5 HDapyk HD hadysany kärendesine alýan LED ekrany


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

P2.5 Içerki LED wideo diwary

 

1. weeňil.Daşamak we gurnamak we iş çykdajylaryny tygşytlamak üçin amatly, akym görkezişleri üçin amatly.
2. Ajaýyp görnüşi we ýönekeý gurluşlary.
3. Dogry birleşdirildi, guralsyz bir adam tarapyndan guruldy we aýryldy.
4. Döwülme görkezijisi çyralary bilen adamlaşdyrylan iş interfeýsi, saklamak aňsat.
5. debokarky düzediş ýagtylygy we çal şkalada zyýan ýok, owadan şekil üçin düzediş tehnologiýasyna ýetmek.

Ultra ýokary çözgütli LED displeý kafel

Adamlaryň ýokary kesgitli wizuallaşdyrma garaşmalary we talaplary hiç wagt durmady, hatda çykýan ýyldyz hem LED bu tendensiýa laýyk gelmelidir.Bu işe başlan gününden başlap, Herinled UHD çözgüdiniň üstünde işleýär.Şol bir wagtyň özünde, “Herinled” önüm setirleriniň arasynda jogap elementlerini tapyp bilersiňiz.Diňe umumy ýapyk UHD programmalary üçin däl, eýsem açyk howada.

Pitiň opsiýalary
640 seriýa 1.25mm, 1.379mm, 1.538mm, 1.86mm, 2.0mm we 2,5mm
600 seriýa 1.25m, 1,45mm 1.563mm we 1.876mm
480 seriýa 1.875mm, 2.0mm 2,5mm we 3.0mm

Dürli programmalar üçin inçe piksel çukur.
Highokary dykyzlykly displeý aýratynlyklary bolan kiçi piksel aralyk LED ekrany,
ýakyndan görmek üçin amatly, däne öndürmeýär
4: 3 PERFERCT RATIO
4: 3 aspekt gatnaşygy adaty mazmuna gaty laýyk gelýär we
inçe piksel pikselleri ýakyn aralyklar üçin ajaýyp şekil hilini üpjün edýär
Dinamiki hereketler üçin has gowy prezentasiýa
LED bölüminiň ýyldyrym ýörelgesi öz-özüni ýagtylandyrýar, bu wagtyň gijikmegini azaldýar
komponentler tarapyndan reaksiýalaryň, şonuň üçin dinamiki hereketi şekillendirmek
LED ekranda görkezilen LCD ýa-da proýektor ýaly beýleki wizual enjamlardan elmydama gowudyr.
Reňk kontrasty we çuňluk
* Contrastokary kontrast, aýdyň we tapawutly surat hilini berýär
çuňňur kontrastly reňk jikme-jiklikleriniň giň topary.
Mookarky kesgitli kamera düşüriş talaplaryny kanagatlandyrmak üçin.
Broadcastaýlym we görkeziş meýdançasynyň islegini kanagatlandyryp biler

* 16 bitli reňk gaýtadan işlemek has ýokary gök reňk derejesini üpjün edýär,
has real we çylşyrymly mazmun bermek.I HIGH GOWY TERJIME
* 3840Hz ýokary täzelenme tizligi mazmunyň rahat oýnalmagyny kepillendirýär.
Çekimsiz şekil wideo düşürilişinde ýüze çykýan gara barlaryň öňüni alýar,
suratyň her çarçuwasynyň aýdyňlygyny we tekizligini üpjün ediň,
iň gowy wizual effekti üpjün edýär.

Dar Pitch Series LED Ekranyň spesifikasiýasy
Haryt NP seriýasy NP seriýasy NP seriýasy NP seriýasy
Pixe Pictch 1,667mm 2mm 2,5 mm 3.076mm
Led encapsulation SMD1212 SMD1515 SMD2121 SMD2121
Skaner tertibi 1/64 Gözläň 1/40 Skaner 1/32 Skaner 1/26 Skaner
Her inedördül metr 360,000 Piksel 250,000 piksel 160,000 piksel 70,416 piksel
Modulyň ululygy (W * H) 320 * 160mm 320 * 160mm 320 * 160mm 320 * 160mm
Ightagtylyk (Nits / ㎡) 800Nits 1000Nits 1100Nits 1100nits
Bejeriş usullary Öň hyzmat edilip bilner
Kabinet materiallary Alýumin guýmak
Kabinetiň ölçegi (W * H * D) 640 * 480 * 60mm
Kabinetiň agramy 7KG / bölekler
Bahany täzeläň 1920hz-3840hz
Reňk temperaturasy 6500K ± 500 j Düzülip bilinýän)
Çal reňkli 14-16 bit
Ortaça sarp ediş 100Watt / Panel
Iň köp sarp ediş 200Watt / Panel
IP goragy IP43
Işleýiş temperaturasy -20 ° C-den 50 ° C.
Iş güýji 100-240Wolt (50-60hz)

p2.5-ýapyk görnüşli ekran (4)

 

P1.8-ýapyk görnüşli ekran (1)

P1.8-ýapyk görnüşli ekran (2) P1.8-ýapyk görnüşli ekran (1)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň