• head_banner_01

Suw geçirmeýän açyk LED yşyk perdesi

Suw geçirmeýän açyk LED yşyk perdesi

Gysga düşündiriş:

Daşky P16 P20 Doly reňkli Led Mesh Wideo Ekrany Açyk Led Perde Ekrany

Paneliň ölçegi: 500 * 1000mm

Daşarda ulanmak

IP68


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Suw geçirmeýän açyk LED yşyk perdesi Aýratynlyklary:1.Ultra-inçe we ultra yşyk has giň görmek burçy, ýokary kontrastly (5000: 1), ýumşak şekil 6. Şkaflaryň arasyndaky gurluş baglanyşyklary, başga gurallara mätäç däl 7. Şkaflar adaty modullar üçin umumy ulanylýar, önümçilik siklini gysgaldýarTehniki artykmaçlyklary:HD şekilleri oýnamakdan başga, “Herinled” aç-açan, ýagtylandyrylan we hemişe “Üçünji rowaýat” seriýasy uly meýdany gurmak we yşyklandyryş bezegi üçin ajaýyp.1. Aç-açanlyk: Zolak görnüşi we içi boş dizaýn howa çalşygyny we yşyklandyrylmagyny üpjün edýär 2. Inçe we inçe: adaty görnüşinden 30% -60% ýeňil, gurluşyň ýüküni we gurnama bahasyny azaldýar 3. Windel ýük kuwwaty: 35% -70% aýdyňlyk derejesi üýtgeýär piksel çukurlary, ýeliň süýremesini netijeli azaldýar 4. Uly ýylylygyň ýaýramagy: alýumin materialy we täsin ýylylyk paýlanyş dizaýny, ýagtylyk panellerinden elektrik üpjünçiligi 5. Gurmak: Hiç hili guralsyz şkaf gurmak ýa-da aýyrmak üçin bary-ýogy 10 sekunt gerek;samsyklygy tassyklaýan dizaýn, aňsat gurnama 6. Durnuklylyk: yşyk barlaryň we elektrik üpjünçiliginiň bölüniş dizaýny;ýokary emläk komponentleri önümçiligi azaldýar;sarp ediş usullary durnuklylygy üpjün edýär 7. Bejeriş: öň we yzky hyzmat, ýagtylyk panellerini aýyrmak üçin diňe birnäçe nurbat bilen 8. Komponentleriň aýratyn bukjasyny, arka tekerini we şkafyny gaplaň 9. Ulgamlaýyn çözgütler Umumy we ýöriteleşdirilen ulgamyň utgaşmasy 10. Elektrik üpjünçiligi we signal: Şahsy komponentler bukjasy, arka raf, şkaf 11. Energiýa tygşytlaýjy: Öňdebaryjy ýaşyl tehnologiýa 12. Goşmaça dizaýn: Arka tarapdaky ýeri, gurluşy tertipli saklaň

Brokary ýagtylyk Daşky açyk dury LED mesh ekrany spesifikasiýasy
Haryt OM seriýasy OM seriýasy OM seriýasy
Pixe Pictch 8.33mm-16,67mm 16.67mm-16.67mm 16.67mm-33.33mm
Skaner tertibi 1/16 Skaner 1/8 Skaner 1/6 Gözläň
Her inedördül metr 7,200 piksel 3600 piksel 1800 piksel
Aç-açanlyk 43% 70% 70%
Led encapsulation SMD3535 DIP345 DIP345
Modulyň ululygy (W * H) 9.5 * 1000 * 11mm 9.5 * 1000 * 18mm 9.5 * 1000 * 18mm
Kabinetiň agramy 7.8KG 8.3KG 5.5KG
Bejeriş usullary Öň / arka hyzmat edip bolýar
Kabinet materiallary Alýumin
Kabinetiň ölçegi (W * H * D) 500 * 1000 * 60mm
Bahany täzeläň 1920hz-3840hz
Reňk temperaturasy 6000K ± 500 (Düzülip bilinýän)
Çal reňkli 14 bit
Ightagtylyk (Nits / ㎡) 6500-9000nits
Ortaça sarp ediş 155Watt / ㎡
Iň köp sarp ediş 450Watt / ㎡
IP goragy IP68
Işleýiş temperaturasy -10 ° C-den 40 ° C.
Iş güýji 100-240Wolt (50-60hz)

açyk perde-mata (10) açyk perde-mata (11) açyk perde-mata (5) açyk perde-mata (6) açyk örtükli perde (7) açyk perde-mata (8) açyk perde-mata (9) Daşky perde


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň